Sompo

Innovation for Wellbeing

บริการ E-MARINE

Home» เกี่ยวกับเรา» บริการลูกค้าสัมพันธ์» บริการ E-Marine

บริการ E-Marine

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการบริการที่รวดเร็วดังนั้น e-Marine Certificate จึงเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าประกันภัยการขนส่งทางทะเลที่ต้องการความรวดเร็ว

e-Marine Certificate เป็นบริการเพื่อลดเวลาในการจัดส่งกรมธรรม์จากเดิมที่ต้องใช้พนักงานส่งเอกสาร ผู้เอาประกันภัยหรือบริษัท shipping จะสามารถรับหนังสือรับรองการประกันภัยได้อย่างรวดเร็วผ่านทาง email และจัดพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เดินพิธีการศุลกากรได้ในกรณีเป็นสินค้านำเข้าหรือส่งต่อเอกสารไปยัง consignee ปลายทางเพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันการจัดประกันภัยในกรณีเป็นสินค้าส่งออก

สำหรับวิธีการของ e-Marine นั้น เริ่มต้นจาก Shipping หรือลูกค้าจัดส่งเอกสาร Invoice,B/L และ Packing List ให้กับบริษัทฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรอง (Insura-nce certificate) และจัดส่งให้ Shipping ผ่านทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (email) เมื่อShipping ได้รับอีเมล์ที่บริษัทจัดส่งให้ก็จะสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวออกมาและนำไปใช้ในการเดินพิธีการศุลกากรได้ทันที หลังจากนั้น บริษัทจะจัดส่งชุดเอกสารกรมธรรม์ทั้งหมดในภายหลัง

 

กระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาภายใน 15-30 นาที หลังจากที่ลูกค้าส่งเอกสารประกอบครบถ้วนทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กระบวนการดำเนินงาน

  • บริษัท Shipping หรือ forwarder ให้เอกสารใบขนส่งสินค้าขาออกพร้อมระบุวันที่เรือออกจากท่า (แต่ละเที่ยว)
  • บริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบ certificate และส่งเอกสารประกันภัยทั้งหมดไปยังบริษัท shipping เพื่อดำเนินการต่อไป (เอกสารทั้งหมดจะออกให้เป็นรายเที่ยว)
  • บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกันภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้ลูกค้าเพื่อเก็บเบี้ยประกันภัย