Sompo

Innovation for Wellbeing

คณะผู้บริหารของบริษัท

Home» เกี่ยวกับเรา» ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท» คณะผู้บริหารของบริษัท

คณะผู้บริหารของบริษัท

คุณ อะดิทยา หวาดฮัน ไทบรีวาลา
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
คุณ เดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ
ที่ปรึกษาผู้บริหาร