Sompo

Innovation for Wellbeing

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม.

โทร. 02-118-7400

Home» การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน» การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยรถยนต์

 

 

ลูกค้าซมโปะ ประกันภัย สามารถแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ซมโปะ ประกันภัย โทร. 02-118-7400

2.png

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันและต้องการความช่วยเหลือด้านสินไหมทดแทน 
ลูกค้าซมโปะ ประกันภัยอุ่นใจได้เสมอ ด้วยขั้นตอนการเคลมสินไหมง่ายๆ พร้อมเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ดังนี้

ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี
1️.ติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุซมโปะ ประกันภัย โทร. 02-118-7400 โดยทันที หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บแนะนำให้โทรเรียกรถพยาบาลก่อน
2️.เตรียมข้อมูลเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ดังนี้
- เลขทะเบียนรถยนต์ หรือ เลขกรมธรรม์
- สถานที่เกิดเหตุ
- ลักษณะการเกิดเหตุตามความจริง

3️.หากแจ้งเคลมประกันแล้ว อย่าพึ่งทำการใดๆ จนกว่าเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่น ตำรวจ แนะนำให้เคลื่อนย้ายรถยนต์ (หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ซมโปะ ประกันภัยโดยทันที เพื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะได้ไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด และ ควรถ่ายรูป หรือวีดีโอก่อนเคลื่อนย้ายรถเข้าที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการผิดเพี้ยนของลักษณะการเกิดเหตุ)
4️.เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งฯ จะรับเรื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปดูแลและช่วยเหลือ ณ สถานที่เกิดเหตุ
5️.จ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออกหลักฐานเอกสารใบเคลมเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้าซ่อม

ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี
1️.เตรียมข้อมูลเพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ดังนี้
-ชื่อ เบอร์โทร ผู้ขับขี่
-เลขทะเบียนรถยนต์ หรือ เลขกรมธรรม์ (ในกรณีป้ายแดง)
-สถานที่เกิดเหตุ
-อธิบายลักษณะการเกิดเหตุคร่าวๆ (วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เกิดเหตุกับอะไร และความเสียหายมีชิ้นส่วนไหนบ้าง)

2️.ติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุซมโปะ ประกันภัย โทร. 02-118-7400 ตลอด 24 ชั่วโมง
3️.เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งฯ จะรับเรื่องและส่งเลขเคลมให้ลูกค้าทาง SMS
4️
.ลูกค้าสามารถนำเลขเคลมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ไปติดต่ออู่และศูนย์ซ่อมในเครือเพื่อนำรถเข้าซ่อม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ไฟล์

คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมรถยนต์

ดาวน์โหลด

เอกสารเรียกร้องสินไหมรถยนต์

ดาวน์โหลด

ขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมรถยนต์

ดาวน์โหลด

 

 

ค้นหาอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศ

ค้นหาอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศที่อยู่ใกล้คุณ