Sompo

Innovation for Wellbeing

ร่วมงานกับเราที่ ซมโปะ ประกันภัย

Join Us

Home» เกี่ยวกับเรา» ร่วมงานกับเรา» ประกาศรับสมัครงาน

พัฒนาความสามารถในอาชีพของคุณ

ประกาศรับสมัครงาน

เราเชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยไม่คำนึงถึงเพศ, เชื้อชาติ และสัญชาติ หากคุณมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เราขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 02-119-3000  # 1615

อีเมล: recruit@sompo.co.th

 

 

Accounting Executive

Responsibilities:

 • To prepare a timely and accurate month-end and year-end supporting information for account closing activity.
 • To prepare and records account for all transaction i.e. accrued expense, investment income, other expense.
 • To prepare sub-ledger accounts reconciliation i.e. bank, other assets, accrued interest etc.
 • To prepare receipt voucher and purchase voucher booking, verify documents are fully supported/authorize.
 • To prepare tax filing form PND. 51, PND 50 and withholding tax.
 • To prepare a statutory report and financial report.
 • To prepare important documents as minimum required by law and coordinate for the smooth operation of private limited companies.
 • To perform other related duties as assigned.


Qualifications

 • Bachelor’s degree in Accounting Faculty
 • At least 2-3 years of experience in accounting work. Holding company is preferable
 • Good command of both written and spoken English
 • Capable of computer skills especially Microsoft Office
Business Solutions Management Executive

Responsibilities:

 • Developing project scopes and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility
 • Creating and executing project work plans and revising as appropriate to meet changing needs and requirements.
 • Coordinating internal resources, partner resources, and third parties/vendors for the flawless execution of projects.
 • Developing and controlling deadlines, budgets, and activities.
 • Managing day-to-day operational aspects of a project.
 • Tracking and reporting project effort and expenses.
 • Holding regular status meetings with project teams internally and with partners.
 • Ensuring project documents are complete, current, and stored appropriately.


Qualifications:

 • Thai Nationality, age below 33 years old
 • Bachelor or Master Degree in Business Administration, Statistics, Data management
 • Direct background in insurance business is a MUST
 • Minimum three years of proven experience managing enterprise projects and performing risk management and all project manager responsibilities and functions for project implementations
 • Good Communication in English and Thai
 • Good command of MS office (Word, Excel, Power Point)
A&H Claims Supervisor

Responsibilities:

 • Handle and investigate all Health, Cancer, Personal Accident and Travel Claims.
 • Checking all claims supporting documents and other paper work.
 • Register Claims including payment in System.
 • Manage and Assist the team in case of difficulties, and problem solving.
 • Preparing Report and Analyze Data for work efficiency of the Team.
 • Reply all queries/ questions from all internal and external customers.
 • Perform other related duties as assigned.


Qualifications:

 • Bachelor Degree with Good Personality and Friendly.
 • Good in English both writing and speaking.
 • MS Office Skill.
 • At least three years working experience.
 • Some knowledge in Medical and Health is an advantage.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมรถยนต์

รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบประเมินรายการความเสียหายของรถยนต์เพื่อสรุปค่าสินไหมฯ และป้องกันการฉ้อฉล

- ติดตามตรวจสอบเอกสารและข้อมูลในการเสนอพิจารณา/อนุมัติค่าซ่อม และค่าสินไหมฯอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อให้การจัดซ่อมและจ่ายค่าสินไหมฯเป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- ติดต่อประสานงานกับ คปภ. , ศาล , คู่ค้า , ผู้เอาประกันภัย ,คู่กรณี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่บริษัทฯ มอบอำนาจให้ดำเนินการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี

- มีความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (FNOL)

Responsibilities

 • To handle Motor claim notification.
 • To register claim via Salesforce system (CRM).
 • To record and update cases via Salesforce system (CRM) in order to keep all record cases touching customer service center.
 • To take ownership and coordinate with related parties to make sure that the customer has already received an appropriate service.
 • Coordinate with the outsourced surveyors, towing, garage and dealer.
 • To call out for customer satisfaction survey.
 • To receive complaint case as a complaint unit by coordinating with related parties and to report supervisor immediately as a real time.
 • To identify significant issues and to escalate case to supervisor for further coming up with proactive solution.
 • To summarize individual daily performance report for self-performance review on a daily basis.
 • To perform other related duties as assigned.

 

Qualifications

 

 • Male or Female
 • Bachelor’s Degree
 • Have an experience in insurance business, Customer Service, Call Center,
 • Ability to work on weekend, holidays and work as shift.
 • English skill will be a plus
Customer Service Officer

Responsibilities:

 • To handle customer inquiries and request via all contact channels as customer service center. (Including operator function)
 • To record and update cases via Salesforce system (CRM) in order to keep all record cases touching customer service center.
 • To take ownership and coordinate with related parties to make sure that the customer has already received an appropriate service.
 • To prepare the completeness of document/information/evidence for endorsement and cancellation in order to verify the accuracy before submitting to PP (Focus on TA).
 • To be helpdesk assistant to support customer who purchase travel insurance via online channel.
 • To call out for welcome call (Confirmation Call) according to OIC regulation in order to make sure that the customer acknowledge purchasing an insurance policy.
 • To receive complaint case as a complaint unit by coordinating with related parties and to report supervisor immediately as a real time.
 • To identify significant issues and to escalate case to supervisor for further coming up with proactive solution.
 • To summarize individual daily performance report for self-performance review on a daily basis.
 • To take care of direct customer for new and renew business by giving a quotation, premium collection and to coordinate with related parties for policy issuing and sending out.
 • To perform other related duties as assigned.

Qualifications:

 • Male or Female
 • Bachelor’s Degree
 • Have an experience in insurance business, Customer Service, Call Center, Hospitality or related field at least 2-3 Years
 • Ability to work on weekend, holidays or late evening as required from times to times
 • English skill will be a plus
Risk Engineer

Responsibilities:

 • Conduct loss prevention surveys, including risk surveys, and issue the survey reports
 • Identify potential risk and losses and develop loss prevention measures to support clients to minimize risk.
 • Carry out desktop risk assessment to identify the risk characteristics, the condition of risk, and safety measures.
 • Conduct the calculation analysis probable maximum losses (PML).
 • Support risk management department to provide value added services to specific clients chosen by marketing team and underwriting team.
 • To perform other related duties as assigned.


Qualifications

 • Bachelor degree or higher in engineering
 • 0-5 years of experience in risk engineering, safety or fire protection
 • Good command of both written and spoken English
 • Computer literacy
 • Able to travel and stay in upcountry (occasionally)
 • Able to drive (preferred)
Data & Process Supervisor

Responsibilities:

 • To improve process for needed department/team with simplified tools
 • To perform Non-Pricing Adhoc Analysis
 • To support Quarterly Reserving Data Support
 • To maintain and improve internal automation tools (Middle Office) which will support UW process in retail business
 • To design, create and maintain actuarial report for internal use
 • To design, create and maintain BI report to support analysis purpose with document support
 • Perform other related duties as assigned.


Qualifications

 • Experience in programing language, SAS or SQL
 • Experience in BI Tools, Tableau is preferred
 • Experience in data infrastructure is preferred
 • Visual Basic Application ability is required
 • Ability to work under high pressure
 • Insurance industry knowledge
 • Eager to learn new things
Sales Executive - Province (North & Northeast)

Responsibilities:

 • Coaching product knowledge and sales skills & techniques for sellers
 • Promote and boost up sales activities i.e. event / Booth at branches
 • Joint regular/adhoc meeting to update sales/loss performance
 • Strengthen relationship management with CIMB Regional manager / Branch manager
 • Follow up applications and documents related complied with company’s procedure pre-sales and post-sales and bank’s market conduct
 • Perform other related duties as assigned

 

Qualifications

 • Bachelor's degree in Marketing, Economics or related fields

 •  At least 2 years’ experience in insurance, Bancassurance Sales and financial advisor is preferable
 •  Good personality
 •  Good knowledge of market conduct
 •  Able to motivate / influence CIMBT to sell product