Sompo

Innovation for Wellbeing

ร่วมงานกับเราที่ ซมโปะ ประกันภัย

Join Us

Home» เกี่ยวกับ SOMPO» ร่วมงานกับเรา» ประกาศรับสมัครงาน

พัฒนาความสามารถในอาชีพของคุณ

ประกาศรับสมัครงาน

เราเชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยไม่คำนึงถึงเพศ, เชื้อชาติ และสัญชาติ หากคุณมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เราขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 02-119-3000  # 1615

อีเมล: recruit@sompo.co.th

 

 

Sales & Marketing Executive – Thai Broker

Responsibilities

 • Consider & provide strategic plan to be aligned with company target and direction.
 • Develop and lead the implementation of the business for each partner from endto-end (timeline, product, price, promotion, and process of purchase, premium collection, policy issue/delivery, claim, ask query, renewal, complain, reporting, monitoring, performance analysis).
 • Promote and manage sales performance of partner assigned by monitoring sales performance including new and renew business and report it with analytical data to supervisor periodically & proactively as a project manager.
 • Keep monitoring market movement to response/report appropriately with wise action/ solution.
 • Provide solution to partners with quickness, accuracy and empathy in collaboration with related departments.
 • Build and manage good relationship with partners; positive/proactive/productive communication.
 • Acquire new brokers and customers.
 • Follow all compliance and company protocol.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Business Administration or equivalent.
 • A minimum of 3 years working experience in manage/conduct the event in BKK and upcountry.
 • Available car to drive/travel around Thailand. (No company car provided).
 • Available 24/7 on call for urgent matter.
 • Proficient in using MS Office (Word, Excel and Power point).
 • Good in English.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผ่านช่องทางธนาคาร ประจำพื้นที่ ชลบุรี, ขอนแก่น, พิษณุโลก

รายละเอียดงาน

- สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนธนาคาร

- ดำเนินการ/ประสานงานขายประกันภัย ผ่านช่องทางธนาคาร เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้

- ติดตามและกระตุ้นให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

- จัดกิจกรรมและวางแผนการส่งเสริมการขาย

- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงดำเนินการด้านเอกสารประกันภัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการขายให้มีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

- หากมีประสบการณ์ด้านประสานงานขายประกันผ่านธนาคารมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมรถยนต์

รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบประเมินรายการความเสียหายของรถยนต์เพื่อสรุปค่าสินไหมฯ และป้องกันการฉ้อฉล

- ติดตามตรวจสอบเอกสารและข้อมูลในการเสนอพิจารณา/อนุมัติค่าซ่อม และค่าสินไหมฯอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อให้การจัดซ่อมและจ่ายค่าสินไหมฯเป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- ติดต่อประสานงานกับ คปภ. , ศาล , คู่ค้า , ผู้เอาประกันภัย ,คู่กรณี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่บริษัทฯ มอบอำนาจให้ดำเนินการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี

- มีความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Logistics Loss Prevention Officer

Responsibilities:

 • Coordinate with relevant parties to carry out loss prevention survey per timeline.
 • Perform data analysis based on claim’s data and propose prevention measures to fulfill client’s requirement.
 • Provide presentations to clients based on survey and/or result of data analysis and discuss action plan to improve client’s logistic quality/efficiency.
 • Develop new value-added services regarding to safety and loss control.
 • Perform other related duties as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor degree in Logistics, Engineering or related fields, but not required.
 • Experience in logistic survey/inspection, logistics or marine claims, but not required.
 • Good command in both written and spoken English.
 • Proficiently in Computer Literacy.
Head of Marketing Management & Communications

Key Responsibilities :

 • Develop marketing strategies and communication plans in line with business strategy balancing Group and Company.
 • Give consultancy to other departments for any company and business communication material to public or outside entity.
 • Preparing finished artwork and verifying proof with the media production house as well as coordinating with and managing agency partners.
 • Commissioning or conducting market research and overseeing market data analysis and evaluation.
 • Collaborate with cross-functional teams – from creative, IT and production to product marketing and legal – to produce effective promotional materials.
 • Developing schedules and maintaining deadlines and closely work with top management to advise the marketing information and trends as regular works.
 • Be a core part of marketing perspectives likes Branding committee and other related marketing functions.
 • Proactively approaching PR activities and focus on about how to create newly initiative drivers for the organization.
 • Response and get feedback to insurance marketing environment professionally.

Qualifications :

 • Bachelor’s degree in Business Administration or equivalent.
 • A minimum of 5 years working experience in marketing communications or related.
 • Non-life market/product knowledge is advantage 
 • Good in English.