A Century of Trust
+662-119-3000

กิจกรรมเพื่อสังคม

ขอรับความคุ้มครอง ปิ่นหทัย Run "2019" ซมโปะประกันภัย "ดูแลนักวิ่งไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น"

ซมโปะ ประกันภัย มีความยินดี ขอแจ้งเงื่อนไขความคุ้มครองนักวิ่ง ในกิจกรรมการแข่งวิ่งการกุศล Half Marathon ประจำปี 2562 ปิ่นหทัย Run” ในวาระครบรอบ 82 ปี ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


สำหรับนักวิ่ง 4,000 ท่านแรก ที่ลงทะเบียน รับสิทธิความคุ้มครอง การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) ท่านจะได้รับสิทธิการให้ความคุ้มครองดังนี้

รุ่น  HALF

1. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (Medical Expenses) 300,000 บาท

2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพ (Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Hearing, Permanent Disability) 300,000 บาท


รุ่น MINI

1. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (Medical Expenses) 100,000 บาท

2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพ (Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Hearing, Permanent Disability) 100,000 บาท


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิความคุ้มครอง โดย คลิกที่นี่ค่ะ

ซมโปะ ประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับและชมรมคนห่วงหัว เปิดโครงการ "ผู้ว่าห่วงเด็ก"

ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดย นายทาคาโนริ โอโนะ ประธานกรรมการบริษัท และนายอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมด้วย ซมโปะ เวลแฟร์  ฟาวด์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยนางสาว ยูมิ ทัมโบะ เลขาธิการฯ เปิดตัวสนับสนุนโครงการ  "ผู้ว่าห่วงเด็ก” ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับและชมรมคนห่วงหัว นำโดย นพ.แท้จริง ศิริพานิช ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16 กพ. ที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทำหมวกกันน็อก  1,000 ใบ แจกเด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นการนำร่องโครงการผู้ว่าห่วงหัวของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณอนุกูล ตังคณานุกูลชัย และท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ร่วมเป็นประธานในพิธีด้วย

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด( มหาชน ) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่นำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ โดยภารกิจของบริษัทฯ นอกจากงานด้านการเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดกับประชาชนในด้านการประกันวินาศภัยและเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุดแล้ว สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ย้ำเน้นเป็นพิเศษ คือมาตรการด้านการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยในทุกมิติ ดังนั้นการที่ทุกภาคส่วนช่วยกัน ทำให้เด็กในวันนี้ได้ใส่หมวกกันน็อก ซึ่งบริษัท ฯ เชื่อว่าเมื่อเด็ก ๆ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความห่วงใย ความปลอดภัยของตนเองและความปลอดภัยของผู้อื่น

บริษัทฯ เองก็ยังมุ่งมั่นที่จะจัดทำโครงการดีดี เพื่อสังคมต่อไป 

บมจ.สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด มอบรายได้สมทบมูลนิธิรามาธิบดี

นายอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) และ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และ มอบเงินรายได้จากการขายกรมธรรม์ประกันโรคมะเร็งจำนวนเงิน 200,000 บาทให้กับ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสมทบทุนผู้ป่วยยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดี  ณ ห้องประชุมมูลนิธิรามาธิบดี รพ.รามาธิบดี เมื่อเร็วๆนี้

Sompo Japan Welfare Foundation บริจาคช่วยเหลือสมาคมเพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

ในปี 2016 นี้ Sompo Japan Nipponkoa Welfare Foundation จากประเทศญี่ปุ่น ได้บริจาคเงินสมทบทุนจำนวน 200,000 บาท ให้กับ “สมาคมเพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ”

Sompo Japan Nipponkoa Welfare Foundation ได้ดำเนินการเรื่องการบริจาคเงินให้กับองค์กรหรือมูลนิธิการกุศลต่าง ๆ  สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา โดยในปีที่ผ่านมาได้บริจาคเงินแล้วทั้งสิ้นกว่า 4.6 ล้านเยน ให้กับองค์กรการกุศลและมูลนิธิต่างๆ ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์     

“สมาคมเพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ“ หรือ “Association for Independent Living of People with Disability (AILD)” ได้รับเลือกให้ได้รับเงินทุนบริจาคจำนวน 200,000 บาท  และได้จัดให้มีงานมอบเงินทุนบริจาคขึ้นที่ ตลาดเอื้ออาทร ศาลายา จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตลาดเอื้ออาทร ศาลายา จังหวัด นครปฐม  เป็นตลาดที่ดำเนินการโดยเอกชนซึ่งมีความพยายามที่จะปรับปรุงตลาดเพื่อให้คนพิการได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายเหมือนคนทั่วไป 

มร. ฮิเดกิ โอคาบายาชิ กรรมการผุ้จัดการของ Sompo Japan Nipponkoa Welfare Foundation ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ด้วย  โดยมีสักขีพยานเข้าร่วมงานได้แก่ ตัวแทนจาก บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) และตัวแทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่  Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) และ Japan International Cooperation Agency (JICA).

โดยภายในงานมีการถามตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้พิการ เจ้าของตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับได้เดินเยี่ยมชมสำรวจตลาด เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อเอื้อต่อการใช้งานของผู้พิการที่จำเป็นต้องมาซื้อของใช้ในตลาด ในชีวิตประจำวัน   อาทิเช่น ทางเข้าห้องน้ำ ทางลาดในตลาด ท่อต่างๆ ที่กีดขวางทางรถเข็น เป็นต้น ซึ่งเงินบริจาคที่ได้มอบให้ไป จะนำไปให้ผู้พิการได้นำไปพัฒนาชุมชน  

พวกเรา ในนามของ  “SOMPO group” ซึ่งประกอบไปด้วย Sompo Japan Nipponkoa Welfare Foundation และ บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ยังยืนหยัดที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต  

สมโพธิ์ ไทยแลนด์ สนับสนุนเงินทุนร่วมฟังสัมนา ความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของคนหูหนวก

เมื่อปีที่ผ่านมา บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ ในนามตัวแทนของ Sompo Japan Foundation ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับผู้พิการ ให้กับ สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร ที่เป็นองค์กรที่ได้รับทุน สนับสนุนงานวิจัย ในหัวข้อ ‘Development of effective communication guidebook for the medical stakeholders’ จำนวน 240,000 บาท

โดยในปีนี้ บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ ได้เข้าร่วมรับฟังสัมนาถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยพัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างคนหูหนวกและคนทั่วไปโดยเฉพาะในสถานพยาบาล ให้ผู้ป่วยที่หูหนวกสามารถสื่อสารกับทางโรงพยาบาลได้ โดยเงินวิจัยนี้ ได้รับการการสนับสนุนจากทาง Sompo Japan Foundation 

โดยในกิจกรรมวันนี้ ได้มี Jica (Japan International Corporation Agency- องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น) และ APCD (Asia-Pacific Development Center on Disability - ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) เข้าร่วมรับฟังสัมนาด้วย 

Sompo Japan Foundation ยังยึดมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เหล่านี้ เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป 

Sompo Thailand ร่วมสนับสนุนกิจกรรม KU KAN FAMILY RALLY 2015

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิการยนที่ผ่านมา Sompo Thailand Insurance ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแรลลี่และกิจกรรมเพื่อสังคมในงาน KU KAN FAMILY RALLY 2015 โดยร่วมกับชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาญจนบุรี และ เมืองกาญจน์ฮอนด้า ออโตโมบิล เพื่อมอบทุนการศึกษาและบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อเด็กในโรงเรียนชายแดน เส้นทางกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ-สังขละบุรี

โดยภายในงานนอกจากกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน Rally ร่วมกับลูกค้าเมืองกาญจน์ฮอนด้า ออโตโมบิล เยี่ยมชม ให้อาหารช้าง ณ บ้านช้างชรา ร่วมตักบาตรแบบดั้งเดิมบนสะพานมอญ แวะเที่ยวชมตลาดชายแดนพม่า ด่านเจดีย์สามองค์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและประทับใจตลอดเส้นทาง 

Sompo Japan Foundation (ประเทศญี่ปุ่น) บริจาคเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยกว่า 4.5 ล้านเยน ให้แก่ผู้พิการในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ ในนามตัวแทนของ Sompo Japan Foundation ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับผู้พิการ โดยในปีนี้ ทาง Sompo Japan Foundation ได้คัดเลือก สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่ได้รับทุน สนับสนุนงานวิจัย ในหัวข้อ ‘Development of effective communication guidebook for the medical stakeholders’ จำนวน 240,000 บาท

โดยในวันนั้น ประธานบริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ คุณชิเอโกะ ไซโต ได้เป็นตัวแทนกล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญในการมอบเงินบริจาคให้กับสมาคมนี้ เนื่องจาก การสนับสนุนเงินทุนนี้จะเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างคนหูหนวกและคนทั่วไป ให้สามารถสื่อสารกันได้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

โดยในกิจกรรมวันนี้ ได้มี Jica (Japan International Corporation Agency- องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น) และ APCD (Asia-Pacific Development Center on Disability - ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ร่วมเป็นสักขีพยานและ เข้าเยี่ยมชมกิจการของสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ด้วย

Sompo Japan Foundation ยังยึดมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เหล่านี้ เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) บริจาคอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียน ใน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ และ สาขาสำนักงานศรีราชา ร่วมกับ “Sompo Japan Volunteer Organization” จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แคมเปญ Sompo Japan Voluntary day ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่น โดยร่วมกันบริจาคอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โดยในวันนั้น นำโดยประธานบริษัท คุณชิเอโกะ ไซโต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ เพื่อตอบแนวคิดและปรัชญาของทางบริษัท ด้วยการช่วยเหลือและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยและพัฒนาสังคม เราเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำให้สังคม และโลกน่าอยู่และยั่งยืน

โดยภายในงาน บริษัทได้นำอุปกรณ์กีฬา อาทิเช่น อุปกรณ์สำหรับปิงปอง แบดมินตัน รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน ไปบริจาค เพื่อให้เด็กนักเรียนนำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี อาจารย์ ประภา ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

บริษัท มุ่งหวังเพื่อให้เด็ก ๆ นักเรียนในพื่นที่ต่างจังหวัด มีพัฒนาการทางด้านความคิด สติปัญญาและสุขนามัยที่ดี สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพย์ติด

เลื่อนลงเพื่อดูเพิ่ม