คุณเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

สมาคมประกันวินาศภัย ได้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัย ประจำปี 2558-25...


(01/08/2015) อ่านต่อ

รวมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก...


(15/03/2015) อ่านต่อ

ลดเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยบ้าน 10% เพิ่มความคุ้มครองค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ...


(15/03/2015) อ่านต่อ

เริ่มใช้ Cash before Cover สำหรับประกันภัยรถยนต์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป สำนักงาน ค...


(15/03/2015) อ่านต่อ

Y.I.C. Forum หัวข้อ “เดินหน้าธุรกิจประกันวินาศภัยสู่ความแข็งแกร่งในอาเซียน จากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ”

ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จัดงาน Y.I.C. Forum หัวข้อ “เดินหน้าธุรกิจประกัน...


(11/02/2015) อ่านต่อ

บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) เข้าร่วมลงนาม โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวิน...


(24/12/2014) อ่านต่อ