Sompo

Innovation for Wellbeing

การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยรถยนต์

Motor Claims

Home» การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน» การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยรถยนต์

 

 

การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยรถยนต์

 1. โทรศัพท์แจ้งเหตุที่ 02 118 7400 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมให้บริการและ คำแนะนำแก่ท่านตลอด 24 ชม.
   
 2. บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปพบท่านเพื่อตรวจสอบและตรวจนับรายการความเสียหายรวมทั้งสอบถามถึงสาเหตุของการเกิดเหตุ
   
 3. เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะแนะนำให้ท่านจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย เช่น
  • ใบเสนอราคาซ่อม หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียหาย
  • ต้นฉบับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่เสียหาย (ถ้ามี)
  • บัญชีรายการทรัพย์สินที่เสียหาย
  • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (เฉพาะกรณีโจรกรรม ลักทรัพย์ หรือมีบุคคลอื่นมาทำให้ทรัพย์สินเสียหาย)
  • รายงานสาเหตุของความเสียหาย (ถ้ามี)
  • บริษัทฯ อาจขอให้ท่านส่งเอกสารอื่น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยได้รับเอกสารที่ต้องการถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้คำนวณและตกลงจำนวนเงินค่าเสียหายเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเช็คค่าสินไหมแก่ท่านในทันที

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ไฟล์

คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทั่วไป

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารเรียกร้องสินไหมรถยนต์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

ดาวน์โหลด

 

 

ค้นหาอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศ

ค้นหาอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศที่อยู่ใกล้คุณ